Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Inloggen hypotheekdossier

Klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure

Wij behartigen jouw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat je een klacht hebt. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat je ook daadwerkelijk schade hebt geleden. Ook wanneer onze dienstverlening niet aan je verwachtingen heeft voldaan, verzoeken wij je dit direct bij ons kantoor te melden. Alleen op deze manier zijn wij in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. We willen graag leren van onze fouten!

Eerst een klacht kenbaar maken aan ons

Indien je een klacht hebt, kun je deze zowel mondeling als schriftelijk, per post, per e-mail of via onze website, bij ons kenbaar maken. We leggen je klacht schriftelijk vast in ons klachtenregister en proberen om tot een snelle oplossing te komen.

Als dit niet mogelijk is informeren wij je binnen 14 dagen over de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld door ons kantoor. Wij streven ernaar je klacht binnen uiterlijk zes weken na deze kennisgeving af te handelen en indien mogelijk sneller.

Na deze termijn ontvang je van ons bericht om de uitkomsten van ons onderzoek persoonlijk met je te bespreken. Indien je dit niet op prijs stelt ontvangt je van ons een schriftelijke reactie. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing zullen wij zo spoedig mogelijk zorgen voor uitvoering daarvan.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut

Indien wij samen met jou niet tot overeenstemming kunnen komen over de oplossing van je klacht, dan kun je je klacht desgewenst schriftelijk of online voorleggen aan:

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Internet : www.kifid.nl

Voor je zekerheid

Wanneer je klacht leidt tot een financiële claim dan geven wij u graag de zekerheid dat wij in staat zijn een gerechtvaardigde claim te kunnen betalen. Hiervoor hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de wettelijk gestelde vereisten.

Contact

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op.

0478 70 05 10 info@vindfinancieeladvies.nl 024 844 98 43
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×